Hur man ångrar i anteckningsapplikationen på iPhone

Att göra ett misstag när du använder Notes på Apple iPhone kan vara irriterande, särskilt om du av misstag tar bort viktigt affärsinnehåll. Även om det inte finns en Ångra-knapp i Notes-appen finns det en ångra-funktion inbyggd i själva iPhone. Allt du behöver göra är att ge iPhone en skaka medan appen fortfarande är öppen och iPhone uppmanar dig att ångra misstaget. Medan snabbknappen säger "Ångra skrivning" fungerar den här knappen för oavsiktliga raderingar, nedskärningar eller någon annan redigering du senast gjorde i appen.

1

Starta iPhone Notes-appen. Välj valfri anteckning. Skriv något i anteckningen eller markera och ta bort en del av texten som redan finns i anteckningen.

2

Skaka iPhone tre eller fyra gånger. Knappen "Ångra skrivning" visas.

3

Tryck på knappen "Ångra skrivning". Den senaste redigeringen du gjorde i anteckningen ångras.