Hur man ändrar sidordningen i Word

Att skriva ett effektivt affärsdokument kan ibland kännas som en brottmatch, speciellt när det gäller att flytta sidor i Microsoft Word 2010. Medan Word automatiskt lägger till sidor när du skriver ser programmet verkligen inte sidor, det ser textblock. Omordna sidor i Word kan göras genom att klippa in och klistra in de stora textblocken i ditt dokument och låta programmet ompaginera sidorna när du klipper och klistrar in. I Word 2010 finns det en ny funktion som heter navigeringsfönstret som kommer närmare att släppa och dra sidor, men det fungerar bara bra om du har lagt till rubriker i ditt dokument.

Använd navigeringsfönstret

1

Klicka på fliken "Visa" i gruppen Visa och klicka sedan på kryssrutan "Navigationsfönster". Navigationsfönstret dyker upp till vänster på skärmen.

2

Klicka på fliken "Bläddra i rubrikerna" i navigeringsfönstret. Det ser ut som en lång sida. Ditt dokument är uppdelat i rubriker i navigeringsfönstret. Om du inte har tilldelat rubrikformat till ditt dokument ser du bara dokumentet och underrubrikerna.

3

Klicka på rubriken för det avsnitt du vill flytta och dra det till en ny plats i rutan. En svart linje visas när du rör dig genom rubrikerna i dokumentet. När du släpper musen sjunker rubriken och informationen i den under den svarta linjen för att ordna om dina sidor.

Tangentbordsklippning och klistra in

1

Öppna Word och ditt dokument med de sidor du vill ordna om. Bläddra till den målsida du vill flytta. Placera markören i början av den text du vill flytta.

2

Tryck på tangenterna "Shift-Page Down" på tangentbordet samtidigt. Detta väljer en skärm med information. Om du inte fick all text du ville ha, fortsätt att hålla ned Skift-tangenten och tryck på "Pil ned" på tangentbordet för att fortsätta välja rader.

3

Tryck på "Ctrl-X" för att klippa ut ditt val och resten av dokumentet återskapas automatiskt. Flytta markören till det område där du vill att den nya sidan ska visas och tryck på "Ctrl-V" för att klistra in klippinformationen. Word flyttar automatiskt text och grafik till höger och nedåt för att skapa plats för den klippta informationen.

Musklippning och klistra

1

Öppna Word och dokumentet för att ordna om. Bläddra till sidan du vill flytta. Håll ned vänster musknapp och dra ner till höger för att välja en hel sida. Släpp musen och sidan markeras.

2

Klicka på fliken Hem och klicka sedan på "Klipp ut" från urklippsgruppen. Ditt dokument anpassas till att informationen tas bort.

3

Bläddra till platsen i dokumentet för den klippta texten och klicka för att flytta insättningspunkten dit du vill placera klippinformationen. Klicka på fliken Hem och sedan på "Klistra in" i urklippsgruppen för att placera klippinformationen i ditt dokument.