Så här ställer du in toppmarginal och vänstermarginal på Google Docs

Möjligheten att justera ett dokuments marginal ökar användbarheten för alla ordbehandlingsprogram. Med marginaler kan du lägga till vitt utrymme i dokumentets övre, högra, nedre och vänstra kant. Googles gratis dokumentdelningstjänst innehåller en praktisk skjutreglage och ett inställningsfönster som hjälper dig att justera dina marginaler. Om du använder Google Dokument för att hantera dina onlinedokument kan du använda dessa funktioner från vilken webbläsare som helst som har en Internetanslutning.

1

Starta din webbläsare och navigera till din Google Docs-webbsida.

2

Klicka på knappen "Dokument" för att visa dina dokument.

3

Dubbelklicka på ett av dokumenten för att öppna redigeringsfönstret. Notera linjalen som visas högst upp på sidan. En reglage visas på linjalen. Dess position markerar dokumentets vänstra marginal. Till exempel, om linjalens position är vid "1" är dokumentets vänstra marginal en tum.

4

Klicka och dra skjutreglaget för att ändra dokumentets vänstra marginal. När du drar ändras också texten i dokumentets text för att matcha den marginal som ställts in av skjutreglaget.

5

Klicka på "File" -knappen och klicka sedan på "Page Setup" för att öppna dialogrutan "Page Setup".

6

Leta reda på avsnittet "Marginaler". Detta avsnitt innehåller textrutor som låter dig ställa in dokumentets övre, nedre, vänstra och högra marginal.

7

Klicka på "OK" för att spara dina ändringar.