10 viktigaste affärsmål

Dina affärsmål är de resultat du hoppas uppnå när du driver och växer ditt företag. Som företagare är du bekymrad över alla aspekter av ditt företag och måste ha tydliga mål i åtanke för ditt företag om du ska hålla dig på rätt spår. Att ha en omfattande lista med affärsmål skapar de riktlinjer som blir grunden för din affärsplanering.

1. Att få och vara lönsam

Att bibehålla lönsamhet innebär att se till att intäkterna ligger före kostnaderna för att göra affärer. Fokusera på att kontrollera kostnader i både produktion och verksamhet samtidigt som vinstmarginalen på sålda produkter bibehålls.

2. Produktivitet hos människor och resurser

Personalutbildning, underhåll av utrustning och inköp av ny utrustning går in i företagets produktivitet. Ditt mål bör vara att tillhandahålla alla de resurser som dina anställda behöver för att förbli så produktiva som möjligt.

3. Utmärkt kundservice

Bra kundservice hjälper dig att behålla kunder och generera upprepade intäkter. Att hålla dina kunder nöjda bör vara ett primärt mål för din organisation.

4. Attraktion och kvarhållande av anställda

Medarbetarnas omsättning kostar pengar i förlorad produktivitet och kostnaderna för rekrytering, inklusive reklam för rekrytering och utbetalande byråer. Att upprätthålla en produktiv och positiv anställdsmiljö förbättrar retentionen.

5. Uppdragsdrivna kärnvärden

Ditt företags uppdrag är en beskrivning av företagets kärnvärden. Det är en sammanfattning av de övertygelser som ditt företag har när det gäller kundinteraktion, ansvar gentemot samhället och anställdas tillfredsställelse. Företagets kärnvärden blir de mål som krävs för att skapa en positiv företagskultur.

6. Hållbar tillväxt

Tillväxt planeras baserat på historiska data och framtida prognoser. Tillväxt kräver noggrann användning av företagets resurser som ekonomi och personal.

7. Att upprätthålla ett hälsosamt kassaflöde

Även ett företag med bra kassaflöde behöver finansieringskontakter om kapital behövs för att expandera organisationen. Att behålla din förmåga att finansiera verksamheten innebär att du kan förbereda dig för långsiktiga projekt och tillgodose kortsiktiga behov som löner och leverantörskonton.

8. Att hantera förändring

Change management är processen att förbereda din organisation för tillväxt och skapa processer som effektivt hanterar en utvecklingsmarknad. Målet med förändringshantering är att skapa en dynamisk organisation som är beredd att möta utmaningarna i din bransch.

9. Nå rätt kunder

Marknadsföring är mer än att skapa reklam och få kundinsatser om produktändringar. Det är att förstå konsumentköpstrender, att kunna förutse produktdistributionsbehov och utveckla affärspartnerskap som hjälper din organisation att förbättra marknadsandelen.

10. Håll dig framåt i tävlingen

En omfattande analys av tävlingens aktiviteter bör vara ett fortlöpande affärsmål för din organisation. Att förstå var dina produkter rankas på marknaden hjälper dig att bättre avgöra hur du kan förbättra din ställning bland konsumenterna och förbättra dina intäkter.